• Maninder Singh

CPUs (Processor) Names, Models & Numbers Explained


ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੇ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ, ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।AMD Processor Names and Numbers 30.11
.20
Download 20 • 257KB


Intel Processor Names and Numbers 30.11
Download • 92KB


16 views0 comments